The fine liner
Image default
Dienstverlening

Kies voor professionele dienstverlening bij een bodemsaneringsproject

Wilt u een bodemsaneringsproject laten uitvoeren voor uw verontreinigde terrein? Santerra is hierbij graag uw deskundige partner. Dit bedrijf heeft kennis van saneringswerken op heel diverse terreinen waarbij ook de verontreinigingen uiteenlopende oorzaken hebben. Bij Santerra mag u dan ook altijd een aanpak op maat verwachten. Als bodemsaneerder heeft Santerra al veel projecten op zich mogen nemen waarbij verschillende bodemsaneringstechnieken zijn toegepast. Het kan hierbij gaan om zowel in situ- als ex-situ technieken. Wilt u weten wat Santerra precies voor uw terrein kan betekenen? Bezoek dan eens de website van dit bedrijf of neem vrijblijvend contact om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Het proces van aankoop en de saneringswerkzaamheden

Santerra is als bedrijf actief in het aankopen van vervuilde terreinen maar zet zich ook in voor de sanering van terreinen die in eigendom van de huidige eigenaren blijven. Een verontreinigd terrein kan door Santerra dus ofwel aangekocht worden ofwel in het bezit blijven van de eigenaar en door Santerra gesaneerd worden. Een scenario kan bijvoorbeeld zijn dat u een terrein eerst wilt laten saneren alvorens het op de markt te brengen. In zo’n geval helpt Santerra u ook graag door het bodemsaneringsproject op zich te nemen. Dit houdt in dat Santerra alle saneringswerkzaamheden middels diverse technieken uitvoert maar er ook voor zorgt dat u het benodigde bodemattest ontvangt. Op die manier gaat u een probleemloze verkoop van uw terrein tegemoet.

Het saneren van verontreinigde terreinen

Santerra heeft ervaring met de sanering van uiteenlopende vervuilde terreinen. Kiest u ervoor uw bodemsaneringsproject onder te brengen bij Santerra dan kiest u voor een ervaren partner die zoekt naar oplossingen op maat. Bij de sanering van uw vervuilde terrein maken de professionals van dit bedrijf gebruik van verscheidene bodemsaneringstechnieken zoals onder andere striptorens, nutriënteninjectie of grondwaterbehandeling. Tijdens het bodemsaneringsproject worden alle saneringswerken bovendien uitgevoerd met behulp van het Achilles Certificaat.

https://www.santerra.be/