The fine liner
Dienstverlening

Begeleiding op de werkvloer

Voor sommige mensen is het lastig om de juiste keuzes te maken op de werkvloer. Ze weten heel vaak niet waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt. Een bedrijf zoals carrierepoort geeft de juiste loopbaanbegeleiding (lees hier meer) aan de werknemers om te kijken waar de kwaliteiten liggen. Tijdens deze begeleiding wordt er een coach gekoppeld aan de werknemers. Eerst vindt er een consult plaats waarin er een helder beeld geschetst wordt over wat de werknemer nou eigenlijk wilt. Tijdens deze begeleiding wordt er helder gemaakt wat het kunnen en willen is met betrekking tot de toekomst van het werk dat uitgevoerd zal worden. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden met betrekking tot de wensen en potenties van de werknemer. Dit kan te maken hebben met een opleidingstraject, waardoor de werknemers werkzaam kan zijn binnen een andere functie. Na de gesprekken met de coach kunnen er ook testen plaatsvinden om te kijken over welke kennis de werknemer nu al beschikt. Op basis hiervan kan er een conclusie getrokken worden van de richting waarin op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe functie of werkplek. De loopbaanbegeleiding zal de werknemer ook helpen bij de motivatie en uitvoering van het werk. Als het voorkomt dat de werknemer steeds minder gemotiveerd raakt is het belangrijk om hierover te praten. Dit heeft als voordeel dat er blijk van waardering is en de problemen uit de wereld geholpen kunnen worden. Voor het bedrijf zal dit ook beter zijn, omdat de productiviteit omhoog zal gaan en er betere resultaten geboekt zullen worden. Het gaat om alle vormen van begeleiding die binnen een bedrijf kunnen komen kijken. Dit kunnen ook de mensen zijn die voor de begeleiding zorgen zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk weer opgepakt kunnen worden. Het kan plaatsvinden binnen of buiten de bedrijven en eigenlijk voor iedereen kan het functioneel zijn.

Bezoek de website voor meer informatie : https://carrierepoort.nl/