Wat is outplacement van Ucare?

Door middel van outplacement wordt een personeel naar een kersverse baan begeleid na ontslag. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaargang geleden gemaakt in Amerika En hierna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Inmiddels is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het ontdekken van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

 

 

 

 

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarna te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Wat is Anciënniteit 

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming failliet gaat en dat de werknemer of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft bedraagt van een voltijdse werknemer Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Het procesverloop

Hulp bij solliciteren

Alle wensen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een verscheidene specialisatie zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je kersverse job gaat.

Je bent net ontslagen door uw werknemer en dat kan zwaar vallen voor een personeelslid. Daarom moet je daarnaast als eerste het ontslag verwerken en verhaal verwerven. Daarnaast wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit moment glashelder gemaakt.

Verwerken van het ontslag

Het traject van outplacement in drie simpele stappen toegelicht:

Na het verwerk van het ontslag is het van noodzaak om voorts te gaan en te bekijken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe functie. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Persoonlijke groei

Collectief ontslag

10 werknemers van een onderneming die meer vervolgens 20 werknemers heeft en minder daarna 100 werknemers binnen een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

 

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als legio werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Bezoek de website voor meer informatie :