The fine liner
Image default
Dienstverlening

Alle tips over CAO

Cao is een afkorting voor een collectieve arbeid overeenkomst. De overeenkomst is schriftelijk uitgevoerd. In een Cao staan schriftelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden. Je kan in een collectieve arbeidsovereenkomst allerlei informatie vinden over overeenkomsten van bijvoorbeeld: loon, toeslagen, betaling van overwerk, vakantiedagen, werktijden, proeftijd en de regelingen met betrekking tot het seizoen. De Cao wordt vaak in goed overleg afgesloten door 1 of meerdere werkgevers en 1 of meerdere werknemersorganisaties zoals bijvoorbeeld vakbonden. Jouw vakbond kan jou dan ook precies vertellen wat er in de Cao staat.

De wet zegt dat afspraken in de Cao gelijk of beter dan wettelijke minima moeten zijn. Zo is het minimunloon wettelijk vastgelegd, net zoals bijvoorbeeld afspraken over vakantiedagen. Het loon ligt in veel gevallen boven het minimumloon, het is echter zo dat het loon dus niet onder het minimum mag liggen.

Er zijn 2 soorten Cao’s, de eerste is de Bedrijfstak Cao, dit is een afspraak die geld voor de volledige bedrijfstak bijvoorbeeld een complete bouw cao. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. Zo geld de schilders cao voor alle schilders en de supermarkt cao voor alle supermarkt medewerkers.

Het tweede type Cao is vastgelegd op ondernemingsniveau. Dit type verschijnt vaak bij grotere ondernemingen, de HTM heeft bijvoorbeeld een eigen cao waarin elke werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangt. Als er geen Cao aanwezig is moet je dus afspraken maken met je werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.

Bezoek de website voor meer informatie : http://www.cbbs.nl

Gerelateerde artikelen

Een laptop kopen van HP was nog nooit zo eenvoudig

Zo voordelig kunt u een hardcover boek laten drukken

Expert in de verhuur van installaties voor licht en geluid